بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

استقبال گسترده از نمایشگاه چاپ و بسته بندی

استقبال گسترده از نمایشگاه چاپ و بسته بندی

خبر شماره 2

خبر شماره 2

خبر شماره 3

خبر شماره 3

جدیدترین تسمه کش  نیوپک

جدیدترین تسمه کش نیوپک

در سال نو، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومندیم.

در سال نو، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومندیم.

محصول جدید : تسمه کش دوموتوره

محصول جدید : تسمه کش دوموتوره

فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد

فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد

بیست و ششمین نمایشگاه چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

بیست و ششمین نمایشگاه چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد.

روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد.

تسمه پلاستیکی مخصوص صنایع دستی

تسمه پلاستیکی مخصوص صنایع دستی