استقبال گسترده از نمایشگاه چاپ و بسته بندی

استقبال گسترده از نمایشگاه چاپ و بسته بندی

بابک عابدین رییس اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران گفت:باید از اهالی صنعت چاپ و بسته بندی کشور تقدیر کرد چرا که در بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تلاش کردند با تکیه بر توان داخلی صنعت خود را  رونق ببخشند.وی همچنین از استقبال مردم ابراز خرسندی کرد و از تمام عواملی که باعث هر چه بهتر شدن این رویداد کردند تشکر کرد.