بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی از  22 الی 25 اذر 1397در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشود